Etički kodeks i korisni linkovi

Korisni linkovi:

www.eff-franchise.com

Stranice europske udruge za franšizu. Na ovim stranicama možete saznati sve o franšizama u Europi. Stranica sadrži linkove i na stranice nacionalnih udruga za franšizu.

www.franchisehelp.com

Stranice na kojima možete pronaći informacije o raznim franšizama diljem svijeta. Moguće je pretplatiti se na dvomjesečni newsletter koji donosi preglede određenih franšiznih industrija.

www.franchise.org

Stranice međunarodne franšizne udruge. Na stranicama možete dobiti sve informacije o franšizama u svijetu. Možete se pretplatiti na mjesečne newslettere s novostima iz svijeta franšize te naručiti literaturu na temu franšize.

www.fip.com.hr

Stranice Hrvatske udruge za franšizu i partnerstva. Na ovim stranicama možete pronaći informacije vezane uz aktivnosti hrvatske udruge za franšizu kao i informacije vezane uz savjetovanje na temu franšize koje se održava jednom godišnje u Zagrebu.

Europski etički kodeks franšiznog poslovanja

Ovaj Europski etički kodeks je najnovija verzija Kodeksa koji je EFF sastavila 1972. Svaka je nacionalna udruga ili federacija članica EFF sudjelovala u njegovu sastavljanju i osiguravat će njegovu promociju, tumačenje i adaptaciju u svojoj vlastitoj zemlji. Predložene adaptacije udruga članica mogu biti dodaci osnovnom Kodeksu bez njegova mijenjanja, te moraju biti odobreni od strane tijela uprave EFF prije nego se provedu. Kodeks je sastavljen s namjerom da služi kao praktični zbir osnovnih odredaba ispravnog ponašanja ljudi koje se bave franšizama u Europi.

Download: