Sadržaj seminara Franšiza A-Ž

Seminar se sastoji od pet dijelova od kojih je svaki kreiran tako da pruži polazniku mogućnost savladavanja vještina koje su neophodne kako bi postao uspješan davatelj ili primatelj franšize.

Na seminaru se obrađuju sljedeće teme:

  • Uvod u franšizno poslovanje

Na ovom modulu polaznicima se predstavljaju osnovni pojmovi i odnosi u franšiznom poslovanju: franšizna pristojba, royalty / tantijemi, ekskluzivno područje djelovanja, obveze i prava primatelja i davatelja franšize, ugovor o franšizi, master franšiza, franšiza poslovnog formata, franšiza distribucije proizvoda.

  • Pravni okviri franšiznog poslovanja u Hrvatskoj

Pravni okvir franšiznog poslovanja u Hrvatskoj je specifičan pošto u Hrvatskoj ne postoji Zakon o franšizi već je franšizno poslovanje regulirano kroz nekoliko drugih zakona. Na ovom modulu bit će prezentirani osnovni elementi ugovora o franšizi, a polaznici seminara bit će upozoreni na zamke koje trebaju svakako izbjeći prilikom potpisivanja ugovora.

  • Projektiranje franšizne mreže

Ovaj modul namijenjen je prvenstveno poduzećima koja žele kreirati svoju franšiznu mrežu i postati davatelji franšize. Neka od pitanja na koja će pritom biti dani odgovori su: Je li Vaše poduzeće zrelo da postane davatelj franšize? Tko je idealan primatelj franšize? Koji su izvori prihoda na koje davatelj franšize može računati? Koje faze čine proces izgradnje franšizne mreže? Gdje i kako pronaći primatelje franšize? Iako je ovaj modul prvenstveno namijenjen davateljima franšiza, za svakog primatelja franšize od izuzetne je važnosti znati kako razmišlja njegov davatelj franšize, tako da će ovaj modul biti poučan i koristan i za primatelje franšize.

  • Odabir lokacije i interna komunikacija kao ključni faktori uspjeha franšiznog poslovanja

Za lokaciju i internu komunikaciju se često kaže da predstavljaju ključne faktore uspjeha franšize. Međutim, nisu sve lokacije jednako prihvatljive za svaku djelatnost. Veliku ulogu u definiranju kriterija odabira lokacije ima davatelj franšize koji svojim iskustvom i znanjem pomaže primatelju u odabiru lokacije. Nadalje, o kvaliteti interne komunikacije u franšiznoj mreži ovisi zadovoljstvo primatelja franšize, pa samim time i brzina kojom će se neka franšizna mreža širiti na određenom geografskom području.

  • Prezentacija franšiznih ponuda u Hrvatskoj

U sklopu ovog modula bit će prezentirane franšizne ponude aktualne na području Hrvatske za kojima postoji najveći interes među potencijalnim primateljima franšize. Odabir prezentiranih ponuda formiran je na temelju brojnih upita koji svakodnevno stižu na e-mail adresu Centra za franšizu Centra za poduzetništvo Osijek. Osim najtraženijih franšiznih ponuda, također, bit će prezentirane novosti i aktualnosti u franšiznoj ponudi Hrvatske.