Knjige o franšizi na hrvatskom jeziku

Franšiza – način pokretanja poduzetničkog pothvata i strategija rasta poslovanja

Autor: dr.sc. Aleksandar Erceg
Izdavač Ekonomski fakultet u Osijeku, 2017. godine
ISBN 978-953-253-146-6

Prvi udžbenik na hrvatskom jeziku koji se na zanimljiv, jasan i strukturiran način bavi tematikom pokretanja poslovnog pothvata i uspješnosti poslovanja poduzeća kroz franšizno poslovanje. Ovaj način poslovanja postaje sve popularniji i značajniji jer djelomično smanjuje rizik od neuspjeha i omogućuje osobi ispunjenje želje za pokretanjem poduzetničkog pothvata uz kombiniranje osobnog znanja i vještina s uhodanim i razvijenim poslovnim modelom. No, u Republici Hrvatskoj franšizno poslovanje još uvijek nije dovoljno razvijeno što dokazuje i izrazito mali broj literature o ovoj tematici na hrvatskom jeziku. Udžbenik, kao prvi u hrvatskoj, pruža, kroz teorijski okvir i promišljeno izabrane praktične primjere, pristup informacijama potrebnim za razumijevanje ovakvog načina poslovanja i specifične tehničke savjete za što uspješnije poslovanje. Iako je udžbenik, posebice sadržajno, namijenjen studentima, itekako može poslužiti i kao edukativno informativni materijal svima koji razmišljaju o pokretanju poduzetničkog pothvata ili žele značajnije doprinijeti rastu i razvoju vlastitog poduzeća.

Osvrt: dr.sc Julia Perić

Franchising in Eastern Europa

Autor: dr.sc. Aleksandar Erceg
Izdavač Ekonomski fakultet u Osijeku, 2018. godine
ISBN 978-953-253-152-7

Franšiza i franšizno poslovanje tema je kojoj se, posebice u Republici Hrvatskoj, još uvijek      nedovoljno poklanja pozornosti. Uzimajući u obzir sve prednosti koje ulazak u poslovanje putem franšiza ima u odnosu na samostalno pokretanje poslovnog pothvata, nedovoljno se promišlja o faktorima koji utječu na donošenje odluke o kupovini ili prodaji franšize, kao i samog utjecaja poslovnog ekosustava na širenje franšiznog oblika poslovanja. Sudionici procesa donošenja regulativa u Republici Hrvatskoj nisu dovoljno osviješteni o prednostima ovog načina poslovanja, te se stoga i zakonska regulativa vrlo sporo mijenja. Iskustva o načinima franšiznog poslovanja u Hrvatskoj, Poljskoj, Mađarskoj, Sloveniji, Srbiji i Makedoniji svakako doprinose boljem razumijevanju ali i mogućnostima promjena u poslovnom ekosustava koje bi doprinijele širenju ovog oblika poslovanja.

Osvrt: dr.sc. Anamarija Delić

Knjige možete naručiti putem donjeg obrasca:

7 + 1 = ?

Elektronske verzije knjiga možete naručiti putem poveznica:

Franšiza – način pokretanja poduzetničkog pothvata i strategija rasta poslovanja

https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=537449 (5 EUR)

Franichising in Eastern Europe -Yesterday Today Tomorrow

https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=676509 (5.99 EUR)