Povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva u EU kroz izgradnju franšize, Zagreb, 6. prosinca 2011.

CEPOR, u suradnji s Centrom za franšizu Centra za poduzetništvo Osijek organizira 6.12.2011. u 13 sati okrugli stol na temu “Povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva u EU kroz izgradnju franšize. Franšizno poslovanje je izuzetno zastupljeno u razvijenim zemljama Zapada, a u Hrvatskoj sve više uzima maha, kako među poduzetnicima početnicima koji posao započinju kupujući franšizu, tako i među zrelim poduzećima koja franšizu koriste kao model rasta i izgrađuju vlastitu franšiznu mrežu.

Prema podacima Hrvatske franšizne udruge – franšize u Hrvatskoj trenutno indirektno zapošljavaju oko 16.000 ljudi, a njihov pravi utjecaj na razvoj gospodarstva Hrvatske tek predstoji – u usporedbi s ostalim zemljama u okruženju. U procesu pristupanja Europskoj uniji važno je govoriti o prednostima i nedostacima franšiznog poslovanja te o pravnom okviru franšiznog poslovanja u Hrvatskoj.  Cilj okruglog stola je potaknuti raspravu i razmjenu informacija o mogućim načinima rješavanja uočenih problema i priprema za očekivane izazove u franšiznom poslovanju.
Na okruglom stolu sudjelovat će predstavnici hrvatskih poduzeća koja u svom poslovanju primjenjuju franšizni model poslovanja, predstavnici hrvatske i slovenske franšizne udruge, predstavnici slovenskih i mađarskih franšiznih sistema koji uspješno posluju u Europskoj uniji, predstavnici institucija koje bi trebale biti infrastrukturna podrška razvoju franšiznog poslovanja u Hrvatskoj.