Pršuterija DOK DALL’AVA

Opći podaci:

 • Ime franšiznog sistema: PROSCIUTTERIE S.r.l.
 • Vrsta franšize: restoran – pršuterija
 • Karakteristike: prehrambeni restoran s jelima koja se većinom zasnivaju na pršutu
 • Početak poslovanja: 1988. godine
 • Početak franšiznog poslovanja: 1992. godine
 • Broj vlastitih lokacija u Italiji: 1
 • Broj vlastitih lokacija u inozemstvu: 1
 • Broj franšiznih lokacija u Italiji: 7
 • Broj franšiznih lokacija u inozemstvu: 3
 • Franšizna pristojba: NE
 • Tantijemi: 2% od mjesečne prodaje (tantijemi se mijenjaju od treće godine ugovora do najviše 6%)
 • Iskustvo u poslovanju: nije potrebno
 • Lokacija: centar grada, s velikim pješačkim prometom
 • Trajanje ugovora: 6 + 6 godina
 • Pravo na korištenje branda: samo tijekom trajanja ugovora
 • Broj zaposlenih: od 5 do 10 (zajedno s vlasnicima)
 • Edukacija: DA
 • Pomoć prije otvaranja: DA
 • Pomoć kod otvaranja: DA
 • Pomoć tijekom trajanja ugovora: DA
 • Oglašavanje: DA (prema dogovoru s davateljem)
 • Način plaćanja: ovisi o garancijama primatelja