Chocolate Graphics International

CGI, originalno australska franšiza, vlasnik je internacionalnog patenta za kompjuteriziranu lasersku metodu proizvodnje čokoladnih proizvoda s vrlo kvalitetnim čokoladnim oslikavanjem. Metoda omogućava tisak bilo koje slike, poruke ili crteža na čokoladu vrlo preciznog i čistog otiska. Postoje tri formata franšize te se visine ulaganja kreću od 35000-195000 eura. Zainteresirani su za pronalazak kupaca franšize na području Hrvatske, a više informacija o ovoj franšizi možete dobiti na info@fransiza.hr.