ProntoWash

ProntoWash je kreator i promotor koncepta mobilnog pranja automobila i lider je u toj tržišnoj niši. To je uspješna internacionalna kompanija s vrlo jedinstvenim poslovnim konceptom koji se bazira na pranju automobila na parkiralištima velikih trgovačkih centara s potrošnjom od samo 5 litara vode i posebnim detergentima koji štite okolinu. Originalno argentinska franšiza, osnovana 2001. godine, agresivno se raširila u 15 zemalja zahvaljujući revolucionarnoj ideji, ali i svakodnevnom pomanjkanju vremena kod potencijalnih korisnika. Tvrtka osigurava ugovore s parkiralištima za svoje primatelje franšize. Zainteresirani su za pronalazak master-franšizera na području Hrvatske, a više informacija možete dobiti na info@fransiza.hr.