SIGN-A-RAMA, najveća svjetska franšiza koja nudi potpunu uslugu u izradi unutarnjih i vanjskih reklama

SIGN-A-RAMA, najveća svjetska franšiza koja nudi potpunu uslugu u izradi unutarnjih i vanjskih reklama, dodijelila je master franšizu za Hrvatsku, Sloveniju i Crnu Goru. Master primatelj franšize razvijati ovaj nagrađivani brand a prvi korak bio je otvaranje lokacije u Splitu. Prva lokacija nudi veliki izložbeni salon koji ima sveobuhvatnu ponudu natpisa, grafičkih reklama svih tehnika i digitalnih display-a za privatni i komercijalni segment poslovne zajednice. SIGN-A-RAMA trenutno djeluje u više od 850 lokacija u 50 zemalja po cijelom svijetu.
Za dodatne informacije molimo kontaktirati na info@fransiza.hr